Aqua Spa Hotel Zlatograd, en küçük konuklarımız için çocuk tuz odasına sahiptir

Tuz odası, doğaya mümkün olduğunca yakın bir atmosfer yaratır. Amaç; stres, hava ve çevre kirliliği, zihinsel ve fiziksel aktivite, dinamik çalışma gibi çeşitli olumsuz faktörlerin vücut üzerindeki zararlı etkilerini etkisiz hale getirmektir.

Çocuk tuz odasının zemini “kayda değer” bir miktarda Himalaya tuzu ile döşenmiştir – antibakteriyel ve steril bir ortam sağlamanın yollarından biri. Çocuklar genellikle kirlilik ve alerjenlere karşı hassasiyet gösterir. Onlarda “üfleme” ve “öksürme” gibi sekresyonları yönetme refleksleri tam olarak gelişmemiştir. Kontrollü bir ortamda yapılan tuz tedavisi, küçük yaşlarda görülen kalıcı, uzun süreli ve sinir bozucu problemler ile baş etmek için istisnai bir çözümdür.